اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
۰۸۷۳۶۲۱۷۶۲۶

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز

تاریخ
از 1397/02/19 لغایت 1397/02/20
مدیریت معماری و شهرسازی
مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
مدیریت و آموزش
مدیریت و مصرف انرژی
مدیریت استاندارد و کیفیت
مدیریت و سلامت
مدیریت و ورزش
مدیریت استراتژیک و توسعه
مدیریت و اقتصاد
مدیریت و حقوق
مدیریت و فناوری و اطلاعات
مدیریت و آینده پژوهی
مدیریت رسانه و تبلیغات