اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاریخ
از 1395/07/07 لغایت 1395/07/07
-هیدروبیولوژی (لیمنولوژی و اقیانوس شناسی)
-فیزیولوژی و تغذیه آبزیان
-تکثیر و پرورش آبزیان (ماهی، میگو و ...)
-پرورش لارو
-ژنتیک، اصلاح نژاد، بیوتکنولوژی و نانوزیست فناوری آبزیان
-ماهی شناسی و اکوفیزیولوژی
-بهداشت و بیماری­ های آبزیان و اکوتاکسیکولوژی
-آبزی پروری ارگانیک
-بازسازی ذخایر آبزیان
-اکولوژی، بیولوژی و تنوع زیستی
-آبزی­ پروری و محیط زیست
-اکوتوریسم و مدیریت سواحل
-مدل سازی و سنجش از دور در اکوسیستم­ های آبی
-عمل ­آوری، کنترل کیفی و بازاریابی فرآورده های نوین شیلاتی
-ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در شیلات
-آبزی پروری و کارآفرینی