اطلاعات همایش

همایش
اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
انجمن زنبورعسل ایران

تاریخ
از 1395/11/06 لغایت 1395/11/07
گرده افشانی و گیاهان شهد زا و گرده زا
مطالعات اقتصادی و اجتماعی زنبورعسل
بیولوژی زنبورعسل
بهداشت و بیماریهای زنبورعسل
تولیدات و فرآورده های زنبورعسل
زنبوردرمانی
وسایل و تجهیزات صنعت زنبورداری