اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی پژوهش ها و دستاورد های کاربردی صنایع دام، طیور ، آبزیان

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ
از 1395/02/22 لغایت 1395/02/22
-پرورش و تغذیه دام، طیور و آبزیان
-ژنتیک و اصلاح نژاد دام، طیور و آبزیان
-فیزیولوژی دام، طیور و آبزیان
-مدیریت واحدهای دامپروری و آبزی پروری
-بهداشت و بیماری های دام، طیور و آبزیان (پیشگیری، کنترل و درمان)
-کاربرد نانو فناوری و زیست فناوری در علوم دامی و آبزی پروری
-بازاریابی در صنعت دام، طیور و آبزیان
-حضور در بازارهای جهانی (استانداردها، IQF، بسته بندی و ...)
-روش های مدرن ساماندهی و توسعه صنعت دام، طیور و آبزیان (خوشه ها، زنجیره های تامین، مدیریت زنجیره های تامین و لجستیک)
-بهبود و روش های تامین خوراک مناسب برای دام، طیور و آبزیان
-بومی سازی فن آوری های صنعت دام، طیور و آبزیان
-چالش ها و مشکلات صنعت دام، طیور و آبزیان
-اقتصاد و ترویج د ر صنعت دام، طیور و آبزیان
-فرآوری محصولات دام، طیور و آبزیان