اطلاعات همایش

همایش
اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
08138380577

ایمیل
smallfruits2016@gmail.com

برگزار کننده
انجمن علوم باغبانی ایران

تاریخ
از 1395/06/24 لغایت 1395/06/25
-به‌زراعی و مدیریت باغ
-فیزیولوژی
-تنش‌های محیطی
-به‌نژادی
-کشت بافت و بیوتکنولوژی
-ارزش غذایی و دارویی
-برداشت، بازار رسانی و نگهداری
-فرآوری و صنایع تبدیلی