اطلاعات همایش

همایش
دهمین همایش ملی جهاد علمی، عقلانیت و معنویت در تحقق حیات طیبه

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
025-37183219

ایمیل

برگزار کننده
جامعه المصطفی العالمیه/موسسه آموزش عالی بنت الهدی

تاریخ
از 1395/09/30 لغایت 1395/09/30
الف) ساحت علمی حیات طیبه
– خود باوری علمی
– جهاد علمی در فضای مجازی
– مناسبات آموزه‌های اخلاقی و جهاد علمی
– جهاد علمی و تولید علم دینی
– جهاد علمی و بازآفرینی و مرجعیت علمی جهان اسلام
ب) ساحت عقلانی حیات طیبه
– نقش عقل و عقلانیت در معرفت دینی
– تقریب بین مذاهب در پرتو عقلانیت
– همزیستی مسالمت آمیز در پرتو عقلانیت
– کارکردهای اجتماعی عقل
– ارتباط اخلاق و عقلانیت
– عقلانیت و سبک زندگی
– عقلانیت اسلامی در چالش با عقلانیت ابزاری مدرن
– عقلانیت و سیاست
– عقلانیت و مدیریت فرهنگی اجتماعی
– عقلانیت و آرامش روحی، روانی
ج) ساحت معنوی حیات طیبه
– مناسبات معنویت و عقلانیت
– بازآفرینی نقش معنویت در دنیای معاصر
– بحران معنویت دینی در جهان معاصر
– تعاملات معنویت و مدرنیته
– ماهیت، عوامل و کارکردهای معنویت
– رسانه ها و گسترش معنویت
– تعالی و حیات طیبه انسان در پرتو معنویت
– راه کارهای برون رفت از بحران معنویت