اطلاعات همایش

همایش
دهمین همایش ملی اسلام و جاهلیت مدرن: چالش ها و بایسته ها

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت

ایمیل

برگزار کننده
جامعه المصطفی العالمیه

تاریخ
از 1395/11/07 لغایت 1395/11/07
۱- ماهیت، تاریخچه و عوامل تحقق جاهلیت
• چیستی جاهلیت اولی و مدرن
• جاهلیت از منظر آیات و روایات
• جاهلیت از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری‌مدظله
• سیر تطور جاهلیت در گذر زمان
• وجوه اشتراک و تمایز جاهلیت اولی با جاهلیت مدرن
• نقش استکبار در پیدایش جاهلیت مدرن
• جاهلیت مدرن و جریان‌های تکفیری
• زمینه‌های تحقق جاهلیت مدرن در کشورهای اسلامی
۲- ویژگی‌ها و علائم جاهلیت مدرن
• جاهلیت مدرن از منظر قرآن و روایات
• نمادهای جاهلیت مدرن در دنیای معاصر
• جاهلیت مدرن و استکبارستیزی
• سیاست و جاهلیت مدرن
• تأثیر جاهلیت مدرن بر اخلاق و تربیت
• تأثیر جاهلیت مدرن بر اقتصاد
• تأثیر جاهلیت مدرن بر فرهنگ
• استفاده ابزاری جاهلیت مدرن(استکبار)از رسانه‌ها
۳- مؤلفه‌های اسلام ناب و راه‌های مقابله با جاهلیت مدرن
• نقش مبلغان دین در مواجهه با جاهلیت مدرن
• نقش نظام‌های آموزشی در مقابله با جاهلیت مدرن
• نقش نظام‌های تربیتی در مقابله با جاهلیت مدرن
• جایگاه عقلانیت در مقابله با جاهلیت مدرن
• تأثیر حوزه و دانشگاه انقلابی در مقابله با جاهلیت مدرن
• نقش بصیرت دینی در مواجهه با جاهلیت مدرن
• نقش رسانه‌ها در مبارزه با جاهلیت مدرن
• فرهنگ مقاومت و استکبار ستیزی در مقابله با جاهلیت مدرن
• نقش عدالت اجتماعی در مبارزه با جاهلیت مدرن
• نقش معرفت دینی در زدودن جاهلیت مدرن و جریان‌های تکفیری
• تمسک به ثقلین در خنثی نمودن تحقق جاهلیت مدرن