اطلاعات نشریه

نشریه
مهندسی مکانیک و نوآوری در فناوری

تعداد مقالات
29

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
• ترمودینامیک و انتقال حرارت
o انتقال حرارت رسانشی
o انتقال حرارت جابجایی
o انتقال حرارت تشعشعی
o مبدل های حرارتی
o تکنولوژی های نوین در انتقال حرارت
o انتقال حرارت معکوس
o انتقال حرارت در محیط متخلخل
o انتقال حرارت محاسباتی
o طراحی سامانه های حرارتی
o چگالش، تبخیر و انجماد
o اگزرژی و تحلیل ترمودینامیکی
• مکانیک سیالات و نانو سیال
o جریان های تراکم پذیر
o جریان های آرام، جریانهای آشفته و مدل‌های آن
o شبیه سازی گردابه های بزرگ
o جریان های غیر دائم
o جریانهای چند فازی
o جریان در محیط متخلخل
o لایه های مرزی
o دینامیک سیالات محاسباتی (اختلاف محدود ،حجم محدود و شبکه بولتزمن ….)
o مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان
o روشهای تحلیل داده های عددی و آزمایشگاهی
o هیدرولیک و هیدرو دینامیک
o توربوماشین
o ائرودینامیک
• انرژی های نوین و بهینه سازی
o رفتار سامانه‌های تولید همزمان با بهره‌گیری از انرژیهای تلفاتی
o سامانه‌های تولید همزمان برق،گرما و سرما
o ذخیره انرژی گرمایی
o گرمایش ناحیه‌ای
o نیروگاههای حرارتی
o انرژیهای تجدیدپذیر
o تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
o گرمایش، تهویه هوا و تهویه مطبوع
o کارایی انرژی در ساختمان و صنعت
o پیل های سوختی
o سوخت های جایگزین و فن آوریهای نوین انرژی
• هوا فضا
o علوم و مهندسی فضایی
o ایرودینامیک و پیشران های هوا فضایی
• ساخت و تولید
o ماشین کاری
o ماشین ابزار
o ابزار دقیق
o مکاترونیک
o شکل دهی
o کامپوزیت
o پلیمر
• مکاترونیک و رباتیک ، مکانیک خودرو
• مکانیک جامدات
o تحلیل تنش الاستیک و غیر الاستیک
o الاستیسیته غیر کلاسیک
o ترمو الاستسسیته
o مکانیک ضربه
o مسائل برخورد و نفوذ
o مکانیک شکست
o تحلیل خزش و خستگی
o تیر، صفحه و پوسته‌
o مخازن تحت فشار
o مکانیک سازه‌ها
o روشهای محاسباتی و تجربی در مکانیک جامدات
o سازه های هوشمند و مرکب
• تکنولوژی احتراق
o موتورهای احتراق داخلی
o احتراق در کوره ها
o مدلسازی احتراق
o اگزرژی در احتراق
o سوخت های جایگزین
o تحلیل ترمودینامیکی
o مشعل ها