اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش در تاریخ

تعداد مقالات
27

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
راهنمای تدوین مقاله
به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و انتشار بموقع مقاله، از کلیه پژوهشگران و دانشجویان محترم و علاقمند که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه هستند, درخواست می‌شود به نکات زیر توجه نمایند:
1) فصلنامه پژوهش در تاریخ مقالات علمی - تخصصی را در کلیه زمینه های مرتبط با تاریخ چاپ می‌کند. هیأت تحریریه در پذیرش مقالاتی بین رشته ای تاریخ مختار است.
2) مقاله ارسال شده باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده باشد و قبلاً در نشریه دیگری اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده باشد.
تبصره 1) هیأت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به مجله دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند.
3) زبان رسمی نشریه، فارسی است اما مقالات به زبان عربی نیز قابل بررسی خواهند بود.
4) مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
5) حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل ها، نمودارها و جدول ها 20 صفحه است.
6) مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:
اطلاعات: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی، نام نویسنده یا مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود، آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار، نشانی رایانامه (پست ‌الکترونیک).
7) حروفچینی مقاله باید در محیط نرم افزار Word باشد. حاشیه‌ها 3 سانتی متر در هر طرف و فاصله یک سانتی متر میان سطور بر روی کاغذ A4 صورت گیرد. لازم است متن فارسی از قلم نازنین نازک با فونت 13 و متن انگلیسی از قلم نازک Times New Roman با فونت 12 استفاده شود.
8) ارجاعات: مآخذ باید به صورت درون متنی و به شیوه ذیل ذکر شوند:
ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و سپس شماره صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاعات
می بایست به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد. به عنوان نمونه: (مقیمی، 1388: 50) یا (Williams, 2007: 27).
9) منابع و ماخذ: شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت الگوی ذیل باشد:
کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر کتاب (در داخل پرانتز)، عنوان کتاب(Bold) ، محل انتشار، ناشر.
کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام مولف، (تاریخ ترجمه)، عنوان کتاب به فارسی، (نام و نام خانوادگی مترجم)، محل نشر، ناشر(تاریخ انتشار به زبان اصلی).
مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله(Bold) ، نام نشریه، دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحات.
منبع اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان مقاله به طور کامل [تاریخ کامل انتشار مقاله].
تبصره: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.
10) مقالات می‌بایست چکیده انگلیسی داشته باشند.
نشانی دفتر مجله: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، انجمن علمی دانشجویان گروه تاریخ، دفتر نشریه پژوهش در تاریخ.
آدرس اینترنتی: p.tarikh@gmail.com
آدرس وبلاگ: http://pazhoheshdartarikh.blogfa.com

•استفاده از مطالب این نشریه با اشاره به نام مجله امکان پذیر است.
•فصلنامه در خلاصه کردن، اصلاح و ویرایش مقاله های پذیرفته شده، آزاد است.
•مطالب و مقاله های نشریه، نظریات "پژوهش در تاریخ" نیست و مسئولیت محتوای مقاله ها بر عهده نویسنده آنهاست.این نشریه تا سال 1393 به مدیریت آقای دکتر محمد حسن بهنام فر چاپ می شده است و هم اینک مدیریت آن تغییر کرده است. برای چاپ مقاله در این نشریه باید با گروه تاریخ دانشگاه تهران تماس بگیرید و این سایت فقط شماره های قبلی را برای استفاده خوانندگان عزیز قرار داده است.