اطلاعات نشریه

نشریه
مدیریت رسانه

تعداد مقالات
129

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

  محورهای ماهنامه علمی ــ تخصصی مدیریت رسانه

  رسانه (شنیداری، دیداری، نوشتاری، ...)        

  مدیریت رسانه

  ارتباطات اقناعی

  روابط عمومی رسانه محور

  اقتصاد رسانه

  خط مشی رسانه‌ای

  تبلیغات رسانه‌ای

  سواد رسانه‌ای

  شبکه های اجتماعی

  کارآفرینی رسانه ای

  تکنولوژی‌های جدید رسانه‌ای

  مدلهای کسب و کار رسانه‌ای

  آینده صنعت رسانه