اطلاعات نشریه

نشریه
حسابرسان داخلی

تعداد مقالات
43

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

به لطف ایزد یکتا و تلاش انجمن حسابرسان داخلی ایران و پس اخذ مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین مجله الکترونیکی در خصوص حرفه حسابرسی داخلی با عنوان "حسابرسان داخلی" در تاریخ 1393/02/18در ایران منتشر گردید. این مجله به صورت دوماهنامه می باشد و با توجه به نیاز جامعه حرفه ای کشور به مباحث حسابرسی داخلی و با رویکرد ارتقا سطح حرفه ای اعضا انجمن حسابرسان داخلی ایران از این پس تهیه و منتشر می گردد.
شماره های این دوماهنامه دارای بخش های ناب در خصوص حرفه حسابرسی داخلی شامل گزارش ها، اطلاعات بازار سرمایه ( بورس )، مقالات حسابرسی داخلی، بخش فراسوی مرزها و مآخذ شناسی است.