پژوهش های منظر شهر

پژوهش های منظر شهر

تعداد کل مقالات : 43 مقاله

درباره نشریه

دو فصلنامه «پژوهشهای منظر شهر» در دو محور اصلی «معماری منظر» و «طراحی شهر» به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی می پردازد. کلید واژه «منظر» (scape) به مثابه فصل مشترک طراحی منظر و طراحی شهری، محور اصلی این نشریه است که به سبب وسعت معانی طیف گسترده ای از مفاهیم و رویکردها را دربر می گیرد. برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در زیر آورده شده است با این حال به موارد ذکر شده محدود نمی باشد.


محورهای اصلی نشریه

ــ رابطه شهر و عناصر طبیعی در ابعاد مختلف ساختاری، ادراکی، ترجیحی و زیباشناختی

ــ دیالوگ تاریخی انسان و محیط طبیعی در تاریخ شهرسازی ایران و جهان

ــ ابعاد ذهنی و عینی منظر و سیمای شهری

ــ مطالعات تطبیقی منظر و تاریخ منظرسازی ایران و جهان در انواع سکونتگاهها

ــ منظر ایرانی و فرآیند شکل گیری و تحول آن در قرارگاه های شهری


موضوعات نشریه

ــ منظر تاریخی شهر

ــ تاریخ منظر و باغ ایرانی

ــ منظر فرهنگی و طبیعی

ــ منظر عینی و ذهنی

ــ سیمای شهر و منظر خیابان

ــ کیفیات بصری شهر

ــ پارک و فضای سبز شهر

ــ فضاهای باز شهری

ــ مطالعات تطبیقی منظر

ــ مورد پژوهی منظر

ــ مبانی نظری منظر


اطلاعات تماس

نشانی دفتر نشریه:

شیراز، صندوق پستی: 176-71365

ایمیل نشریه:

ulr.journal@gmail.com

سایت نشریه:

https://www.julr.ir