مهندسی مواد و فناوری های بدیع

مهندسی مواد و فناوری های بدیع

تعداد کل مقالات : 26 مقاله

صاحب امتیاز: مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

مدير مسئول: دکتر صديقه عباسی

سردبير: دکتر غلامرضا ابراهیمی

دبير اجرايی: مهندس مصطفی طهری


خراسان شمالی، شهرستان اسفراین، بلوار آزادگان، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:                        05837266533                                  کدپستی: 98195-96619

پست الکترونیکی:                   meit@esfarayen.ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این نشریه متعلق به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی  اسفراین می‌باشد.