اطلاعات نشریه

نشریه
ادکا (علم اطلاعات و دانش شناسی)

تعداد مقالات
7

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
نشریه علمی تخصصی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا) به انتشار مقاله ‌هایی می‌پردازد که برگرفته از پژوهش‌¬ها و مطالعات پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی می‌پردازد. رسالت اصلي این نشریه، به‌ویژه در عصر كنوني كه پيچيدگي‌¬ها و فن‌آوري‌هاي روزافزون منجر به تغييرات سريع در جامعه در حال توسعه شده، و معضلات متعددي را پديد آورده است، انتشار يافته‌¬هاي بديع علم اطلاعات و دانش‌شناسی است که در زمينه‌¬های مختلف زندگي انسان كاربرد داشته باشد و امكان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمي را بين پژوهشگران در سطح ملی و بین ¬المللی فراهم نمايد.
ساختار سازمانی
صاحب امتیاز: اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (ادکا)
مدیرمسئول: دکتر امیررضا اصنافی (استادیار رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی)
سردبیر: مریم پاکدامن (دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مشهد)
مدیر داخلی: پریا احمدپور (دبیر کمیته انتشارات ادکا)
ویراستار ادبی: امیرحسین رجب زاده عصارها
ویراستار استنادی: سیده کبری پاشازاده

نحوه ارسال مقاله
نویسندگان و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را به آدرس ایمیل journal.adka@gmail.com ارسال نمایند.