اطلاعات نشریه

نشریه
سیاست های راهبردی و کلان

تعداد مقالات
139

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان

به صاحب امتیازی کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیر‌مسئولی دکتر داود دانش‌جعفری و سردبیری دکتر حسین علایی از سال 1391 به صورت جدی شروع به فعالیت نموده است. از آنجا که حوزه نظارت و ارزیابی سیاست‌های کلی کشور و همینطور سند چشم انداز جزو اهم وظایف این کمیسیون است، لذا نیاز به انتشار نشریه ای علمی برای انتشار دیدگاه های دانشمندان و پژوهشگران در این حوزه احساس گردید. امید که با عنایت دانشگاه ها، مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی کشور به مسائل مرتبط با این حوزه، نقاط ضعف موجود برطرف شده و گامی جدی در راستای نظارت بر سیاست های کلی کشور برداشته شود.

اهم اهداف و سیاست‌های این نشریه عبارتند از:

ــ گسترش مرزهای دانش در حوزه‌های نظارت و ارزیابی راهبردی .

ــ توسعه الگوها و تئوریهای نظارت و ارزیابی فعلی و ساخت نظریه‌های جدید .

ــ انتقال و تبادل تجربیات ودستاوردهای تازه علمی در سطح بین‌المللی و انتشار تجربیات جهانی از نحوه نظارت و ارزیابی بر سیاستهای کلان و چشم‌انداز .

ــ انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش در حوزه نظارت راهبردی بر سیاستهای کلان نظام و تحقق اهداف چشم‌انداز.

ــ تبدیل شدن به مرجع اصلی شاخص های ساده و ترکیبی نظارت و ارزیابی راهبردی و کلان.

ــ در دسترس قرار دادن منابع و مراجع برای استفاده استادان، دانشجویان،مدیران و مسئولان کشور و کمک موثر به مسئولان و مدیران ارشد نظام در تصمیم‌گیری و حل مشکلات و معضلات کلان کشور.

ــ ارتقا و توسعه فرهنگ نظارت و ارزیابی و جهت‌دهی برای توسعه کشور .

ــ ایجاد بستری مناسب برای ارائه اندیشه‌های نو در حوزه نظارت و ارزیابی کلان و راهبردی و جهت‌دهی به پژوهش‌های این حوزه.