اطلاعات نشریه

نشریه
زبان و شناخت

تعداد مقالات
19

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
languagecognition@yahoo.com
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
تهران. بزرگراه جلال آل احمد. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. گروه زبا نشناسی.
شیوه‌نامۀ مجلۀ زبان و شناخت
مجلۀ علمی- تخصصی انجمن علمی- دانشجویی زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دوفصلنامۀ علمی-تخصصی «زبان و شناخت» در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی اعم از نحو و رده‌شناسی، زبان‌شناسی شناختی، معناشناسی، آواشناسی و واج‌شناسی، ساختواژه، تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان، مقاله می‌پذیرد. همچنین از مقالات مروری، معرفی و نقد کتاب، معرفی شاخه‌های میان‌رشته‌ای زبان‌شناسی، معرفی وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها، و ارائۀ گزارش از همایش‌ها و کارگاه‌ها در حوزه‌های مذکور استقبال می‌شود. بدیهی است آثار ارزشمند ارسالی پس از مرحلۀ داوری به چاپ خواهد رسید.
از صاحب‌نظران و نویسندگان محترم درخواست می‌شود در تدوین مقالۀ خود موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریه ارسال فرمایند.
زبان رسمی مجله فارسی است و ارایۀ چکیدۀ انگلیسی (با ترجمۀ مناسب و منطبق با فارسی) الزامی است.
رسم‌الخط مقاله، بر ‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در نوشتن واژه‌ها الزامی است.
لینک دریافت شیوه‌نامۀ خط مصوب فرهنگستان: http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp
مقالاتی که برای داوری ارسال می‌گردد، نباید قبلاً در نشریات دیگر به ‌چاپ رسیده باشد، یا حتی به‌طور همزمان برای چاپ در نشریات دیگر ارسال شده باشد.
مقالات ترجیحاً تحت برنامۀ Word2010 (و یا بالاتر) تنظیم شوند. حاشیه‌های متن ارسالی به ترتیب بالا و پایین 5 سانتی‌متر و چپ و راست 5/3 سانتی‌متر باشد. شمارۀ صفحه در وسط و پایین هر صفحه قرار گیرد و فاصلۀ میان سطور 1 باشد. ضمناً پاراگراف اول هر بخش بدون تورفتگی تنظیم شود.
نمودارها در نرم‌افزار Excel و جداول‌ در نرم‌افزار Word طراحی شوند. ضمناً تصاویر باید در فرمت Jpeg بصورت خوانا و روشن ارسال گردد.
متن مقالات می‌بایست دارای عناوین اصلی و زیرعنوان با شماره‌گذاری باشند (به عنوان مثال، 1- مقدمه، 2- پیشینۀ تحقیق، 3- چارچوب نظری، 4- یافته‌های پژوهش، 5- نتیجه‌گیری، و فهرست منابع).
ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارۀ صفحه/صفحات) نوشته شود. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (یک سانتی‌متر) از طرف راست درج شود.

راهنمای تنظیم اندازه و نوع قلم مقالات
موضوع اندازه نوع فونت
عنوان مقاله فارسی 14 Bold B Lotus
نام نویسندگان فارسی 13 Bold B Lotus
نام نویسندگان انگلیسی 12 نازک Garamond
متن چکیدۀ فارسی 12 ایتالیک B Lotus
متن چکیدۀ انگلیسی 12 نازک Garamond
تیترهای داخل متن 13 Bold B Lotus
کلیدواژه 12 Bold B Lotus
متن فارسی 13 نازک B Lotus
عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها 12 نازک B Lotus
پانویس فارسی 10 نازک B Lotus
پانویس لاتین 10 نازک Garamond
منابع فارسی 13 نازک B Lotus
منابع لاتین 13 نازک Garamond

کلیه واژه‌های تخصصی، نام افراد، واژه‌های جدید و معادل انگلیسی واژگان در پانویس نوشته شوند.
شیوۀ نگارش منابع:
الف) کتاب:
نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر). نام کتاب. نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.
ب- مقاله:
نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.
مجله حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.