اطلاعات نشریه

نشریه
Label

تعداد مقالات
13

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

شیوه‌نامۀ مجلۀ زبان و شناخت

مجلۀ علمی- تخصصی انجمن علمی- دانشجویی زبان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

دوفصلنامۀ علمی-تخصصی «زبان و شناخت» در حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی اعم از نحو و رده‌شناسی، زبان‌شناسی شناختی، معناشناسی، آواشناسی و واج‌شناسی، ساختواژه، تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان، مقاله می‌پذیرد. همچنین از مقالات مروری، معرفی و نقد کتاب، معرفی شاخه‌های میان‌رشته‌ای زبان‌شناسی، معرفی وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارها، و ارائۀ گزارش از همایش‌ها و کارگاه‌ها در حوزه‌های مذکور استقبال می‌شود. بدیهی است آثار ارزشمند ارسالی پس از مرحلۀ داوری به چاپ خواهد رسید.

از صاحب‌نظران و نویسندگان محترم درخواست می‌شود در تدوین مقالۀ خود موارد زیر را لحاظ و بعد از اعمال آنها به دفتر نشریه ارسال فرمایند.

زبان رسمی مجله فارسی است و ارایۀ چکیدۀ انگلیسی (با ترجمۀ مناسب و منطبق با فارسی) الزامی است.

رسم‌الخط مقاله، بر ‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در نوشتن واژه‌ها الزامی است. 

لینک دریافت شیوه‌نامۀ خط مصوب فرهنگستان:   http://www.persianacademy.ir/fa/das.asp

مقالاتی که برای داوری ارسال می‌گردد، نباید قبلاً در نشریات دیگر به ‌چاپ رسیده باشد، یا حتی به‌طور همزمان برای چاپ در نشریات دیگر ارسال شده باشد.

مقالات ترجیحاً تحت برنامۀ Word2010 (و یا بالاتر) تنظیم شوند. حاشیه‌های متن ارسالی به ترتیب بالا و پایین 5 سانتی‌متر و چپ و راست 5/3 سانتی‌متر باشد. شمارۀ صفحه در وسط و پایین هر صفحه قرار گیرد و فاصلۀ میان سطور 1 باشد. ضمناً پاراگراف اول هر بخش بدون تورفتگی تنظیم شود.

نمودارها در نرم‌افزار Excel و جداول‌ در نرم‌افزار Word طراحی شوند. ضمناً تصاویر باید در فرمت Jpeg  بصورت خوانا و روشن ارسال گردد.

متن مقالات می‌بایست دارای عناوین اصلی و زیرعنوان با شماره‌گذاری باشند (به عنوان مثال، 1- مقدمه، 2- پیشینۀ تحقیق، 3- چارچوب نظری، 4- یافته‌های پژوهش، 5- نتیجه‌گیری، و فهرست منابع).

ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارۀ صفحه/صفحات) نوشته شود. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (یک سانتی‌متر) از طرف راست درج شود.

 

راهنمای تنظیم اندازه و نوع قلم مقالات

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

14 Bold

B Lotus

نام نویسندگان فارسی

13 Bold

B Lotus

نام نویسندگان انگلیسی

12 نازک

Garamond

متن چکیدۀ فارسی

12 ایتالیک

B Lotus

متن چکیدۀ انگلیسی

12 نازک

Garamond

تیترهای داخل متن

13 Bold

B Lotus

کلیدواژه

12 Bold

B Lotus

متن فارسی

13 نازک

B Lotus

عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها

12 نازک

B Lotus

پانویس فارسی

10 نازک

B Lotus

پانویس لاتین

10 نازک

Garamond

منابع فارسی

13 نازک

B Lotus

منابع لاتین

13 نازک

Garamond

 

کلیه واژه‌های تخصصی، نام افراد، واژه‌های جدید و معادل انگلیسی واژگان در پانویس نوشته شوند.

شیوۀ نگارش منابع:

الف) کتاب:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر). نام کتاب. نام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

ب- مقاله:

نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر). «عنوان مقاله». نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.

مجله حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.