مهندسی مدیریت نوین

مهندسی مدیریت نوین

تعداد کل مقالات : 64 مقاله

 

نشریه مهندسی مدیریت نوین، نشریه ای با داوری دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قشم به عنوان دانشگاهی معتبر در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث مدیریت پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت، انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قشم  پشتیبانی مالی می شود.

نشریه مهندسی مدیریت نوین در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 

فرایند پذیرش مقالات

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

3. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

ــ اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد. 

ــ اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد. 

ــ اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

ــ پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود 6 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.

 


  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

  • مدیر مسئول نشریه.هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه هرمزگان- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

  • سردبیر نشریه. هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

  • رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

  • هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

  • هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

  • عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

  • هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  • هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

  • هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

 

آدرس: هرمزگان. قشم. کیلومتر 18 جاده قشم-درگهان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. کد پستی: 7953163135

email: mej.iauqeshm@yahoo.com

فکس: 35264565-076

تلفن: 35287001-076

آدرس اینترنتی مجله:

http://www.journal.iauqeshm.ac.ir