راهبردهاي توسعه روستايي

راهبردهاي توسعه روستايي

تعداد کل مقالات : 100 مقاله

از لحاظ محتوا:

در جهت هدف­ های نشریه باشد.

جنبه ­ی علمی پژوهشی داشته باشد.

حاصل مطالعات، تجربه­ ها و پژوهش ­های نویسندگان باشد.

قبلاً برای هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ‌یک از آن­ها چاپ‌نشده باشد.

 

دوره انتشار: فصلنامه

موضوع: توسعه روستایی و توسعه پایدار - کشاورزی وتوسعه پایدار

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه تربت حیدریه

محل انتشار: دانشگاه تربت حیدریه

آدرس سایت نشریه:   http://rdsj.torbath.ac.ir

نشانی الکترونیکی نشریه: Rdsj.Info@gmail.com

نشانی: خراسان رضوی. شهرستان تربت حیدریه. کیلومتر 7 جاده ی تربت حیدریه، مشهد. دانشگاه تربت حیدریه