اطلاعات نشریه

نشریه
راهبردهاي توسعه روستايي

تعداد مقالات
100

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

از لحاظ محتوا:

در جهت هدف­ های نشریه باشد.

جنبه ­ی علمی پژوهشی داشته باشد.

حاصل مطالعات، تجربه­ ها و پژوهش ­های نویسندگان باشد.

قبلاً برای هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا در هیچ‌یک از آن­ها چاپ‌نشده باشد.