پژوهه باستان سنجی

پژوهه باستان سنجی

تعداد کل مقالات : 25 مقاله

 

آدرس پستی نشریه:

تبریز خیابان آزادی، میدان حکیم نظامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای کاربردی، دفتر نشریه پژوهه­ باستان­ سنجی، اتاق ۲۲۱

صندوق پستی: ۴۵۶۷- ۵۱۳۸۵،

کد پستی:۵۱۶۴۷۳۶۹۳۱

پست الکترونیکی:

jra@tabriziau.ac.ir

سایت نشریه

www.tabriziau.ac.ir

 

تلفن مستقیم دفتر نشریه: ۱۷۳۵-۵۴۲-۰۴۱۳

۰۴۱۳-۵۲۹-۷۵۵۱

 

 

 

 

 

 

 

از جمله مهمترین اهداف نشریه پژوهه باستان سنجی عبارتند از:

انتشار مقالات علمی پژوهشی و مقالات علمی مروری ناب مربوط به باستان‌سنجی، مرمت آثار تاریخی و ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران و مراکز علمی

ارتقای سطح دانش و پژوهش در رشته های فوق الذکر

ایجاد بستر و زمینه‌ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.

مقالات می بایست مطابق با زمینه تخصصی نشریه در حوزه باستان‌سنجی و حفاظت و مرمت آثار تاریخی بر اساس محورهای ذیل باشند:

محور اول:سالیابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛

محور دوم: منشأیابی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی

محور سوم: ساختارشناسی تحلیلی-آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛

محور چهارم: پژوهش‌های تحلیلی-آزمایشگاهی فنون و فناوری‌های باستانی آلی و معدنی؛

محور پنجم: پژوهش های تحلیلی-آزمایشگاهی حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی،

محور ششم: پژوهش‌های سنجش از دور و تحلیل‌های کمّی-آماری آثار فرهنگی و تاریخی.