ادبیات و علوم انسانی

ادبیات و علوم انسانی

تعداد کل مقالات : 29 مقاله

مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، فعالیت خود را از سال 1385 آغاز کرد و از آن سال تا کنون با ویژه نامه های زبان و ادب فارسی، حقوق، معارف اسلامی و زبان انگلیسی منتشر شده است. مجله فعالیت خود را مرهون استقبال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور و فرهیختگان غیر دانشگاهی می داند که با ارسال مقالات ارزشمند خود انتشار مرتب آن را ممکن ساخته اند.

ضمن سپاسگزاری از همکاری عزیزان یاد شده و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آمادگی خود را برای چاپ مقالات ارزشمند آنان به منظور ارتقا و غنای علمی مجله اعلام می دارد.


 

شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مجله ادبیات و علوم انسانی

صندوق پستي: 115             كد پستي: 34141-88186

              تلفن و نمابر: 4421634-0381

پست الکترونیک: faslnameh.lit@sku.ac.ir

سایت نشریه: http://journals.sku.ac.ir/page/journal