اطلاعات نشریه

نشریه
ادبیات و علوم انسانی

تعداد مقالات
29

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

مجله ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، فعالیت خود را از سال 1385 آغاز کرد و از آن سال تا کنون با ویژه نامه های زبان و ادب فارسی، حقوق، معارف اسلامی و زبان انگلیسی منتشر شده است. مجله فعالیت خود را مرهون استقبال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور و فرهیختگان غیر دانشگاهی می داند که با ارسال مقالات ارزشمند خود انتشار مرتب آن را ممکن ساخته اند.

ضمن سپاسگزاری از همکاری عزیزان یاد شده و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آمادگی خود را برای چاپ مقالات ارزشمند آنان به منظور ارتقا و غنای علمی مجله اعلام می دارد.