پژوهشنامه مدیریت اجرایی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

تعداد کل مقالات : 77 مقاله

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آعاز نمود. اما به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و حیطه مدیریت عالی سازمان به کار خود ادامه می دهد.. این نشریه در پایگاه های ISC و SID و magiran و پرتال علوم انسانی نمایه شده است و مقالاتی درحوزه تصمیم های استراتژیک، تفکر استراتژیک و موضوعات فراگیر سازمانی و مسایلی که مدیران اجرایی با آن مواجه هستند، به صورت تحقیقات دانشگاهی منتشر می کند. مقالات در حوزه مدیریت اجرایی در زمینه های زیر قابل بررسی خواهد بود.

ــ مدیریت سازمانی (چالش های کسب و کار -اخلاق و مسئولیت اجتماعی - تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

ــ مدیریت استراتژیک (استراتژی های تولید - استراتژی های بازار- استراتژی‌های سرمایه گذاری - استراتژی های منابع انسانی)

ــ فناوری اطلاعات (سیستم اطلاعاتی مدیریت -مدیریت دانش -برون سپاری )

ــ سیاست های نوآورانه تولیدی (نواوری -چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

ــ مدیریت تولید و عملیات (نوآوری -تحقیق و توسعه - زنجیره تولید - زنجیره ارزش - بهره وری)

ــ مدیریت کار آفرینی سازمانی (سیاستهای کارافرینانه -کارآفرینی سازمانی)

برای ارتباط با پژوهشنامه از طریق نشانی زیر اقدام نمایید:

نشانی: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری،‌میدان بوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه
تلفـن:
۳۵۳۰۲۵۲۳ (۰۱۱)

فاکس: ۳۵۳۴۵۴۱۵ (۰۱۱)

آدرس سایت نشریه

http://jem.journals.umz.ac.ir