اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهشنامه مدیریت اجرایی

تعداد مقالات
77

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آعاز نمود. اما به صورت تخصصی از سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و حیطه مدیریت عالی سازمان به کار خود ادامه می دهد.. این نشریه در پایگاه های ISC و SID و magiran و پرتال علوم انسانی نمایه شده است و مقالاتی درحوزه تصمیم های استراتژیک، تفکر استراتژیک و موضوعات فراگیر سازمانی و مسایلی که مدیران اجرایی با آن مواجه هستند، به صورت تحقیقات دانشگاهی منتشر می کند. مقالات در حوزه مدیریت اجرایی در زمینه های زیر قابل بررسی خواهد بود.

ــ مدیریت سازمانی (چالش های کسب و کار -اخلاق و مسئولیت اجتماعی - تحول سازمانی - عملکرد سازمانی -ریسک)

ــ مدیریت استراتژیک (استراتژی های تولید - استراتژی های بازار- استراتژی‌های سرمایه گذاری - استراتژی های منابع انسانی)

ــ فناوری اطلاعات (سیستم اطلاعاتی مدیریت -مدیریت دانش -برون سپاری )

ــ سیاست های نوآورانه تولیدی (نواوری -چابکی -پایداری -ناب -سبز -برون سپاری)

ــ مدیریت تولید و عملیات (نوآوری -تحقیق و توسعه - زنجیره تولید - زنجیره ارزش - بهره وری)

ــ مدیریت کار آفرینی سازمانی (سیاستهای کارافرینانه -کارآفرینی سازمانی)