اطلاعات نشریه

نشریه
اسلام پژوهی

تعداد مقالات
26

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

راهنمای تدوین مقالات

نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطاعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

شرایط ارسال مقاله:

 • مقاله به زبان فارسی بوده و قبلا در نشریه دیگری پذیرش یا چاپ نشده باشد.
 • نویسنده یا نویسندگان پس از ارسال مقاله به نشریه و تا تعیین تکلیف نهایی آن در نشریه، اجازه ارسال آن را برای نشریه دیگر ندارند.
 • مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسئول مشخص و ترتیب همکاری نویسندگان تعیین شود.
 • مسئولیت صحت مندرجات مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان به طور عموم و نویسنده مسئول بطور خاص می‌باشد.
 • مرکز نشریات پژوهشگاه در ویرایش مقالات آزاد است.
 • اعلام پذیرش مقالات، منوط به تأیید هیئت تحریریه می‌باشد.

نحوه ارائه مقاله:

 • مقاله علمی ـ پژوهشی شامل عنوان، چکیده مقاله، واژگان کلیدی، مقدمه، روش کار، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و منابع می‌باشد. شایان ذکر است که اطلاعات کامل نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی، تعیین نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان در مرحله ثبت اطلاعات در سامانه صورت می‌گیرد و فایل‌های ارسالی مقالات باید بدون نام و اطلاعات نویسندگان در سامانه بارگذاری شود.
 • چکیده مقاله شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته‌های مهم نتیجه و بحث است. تعداد کلمات چکیده بین 200ـ150 کلمه باشد و واژگان کلیدی (5 واژه) از کلی به جزئی مرتب شوند.
 • مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله و وجوه تمایزش را به اجمال بیان و در پایان انگیزه تحقیق را بیان کند.
 • روش کار بیانگر چگونگی و فرایند انجام پژوهش است. تحلیل‌ها، روش‌های مورد استفاده و شیوه استخراج نتایج به شیوه‌ای مناسب یادآوری شود.
 • داده‌ها و نتیجه های به دست آمده به گونه ای منطقی و مفید ارائه شود و به این منظور می توان از دیگر راه های ارائه مانند جدول، نمودار و تصویر بصورت سیاه و سفید و در ابعاد مناسب نشریه استفاده نمود.
 • فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام افراد تنظیم شود. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی درج گردد.
 • فایل های مقاله با دو فرمت (Word) و (PDF) تهیه و پس از ثبت نام در سامانه بارگذاری شود.

نحوه تنظیم فایل های ارسالی مقاله:

 • مجله از پذیرش مقالات کمتر از 6000  واژه یا بیشتر از 8000 واژه معذور است.
 • در تیترها حتی‌المقدور از شماره‌گذاری استفاده نشود و تمایز بین تیتر اصلی و فرعی با فونت مشخص شود.
 • ابیات شعری در جدول سه ستونه تنظیم شود. به شکلی که ستون اول و سوم برای ابیات و ستون وسط به طول یک سانتیمتر برای فاصله بین مصرع‌ها باشد. برای یکسان بودن پایان مصرع‌ها، در پایان هر مصرع (Ctrl+Enter) زده شود.
 • در ترکیبات، فعل‌ها یا کلمات چندجرئی فاصله بین حروف با نیم‌فاصله باشد؛ مانند: می شود (غلط) / می‌شود (درست)
 • قبل از علائم نگارشی مانند نقطه، ویرگول و ... از فاصله استفاده نشود. پس از علائم مذکور یک فاصله مورد نیاز است.
 • علائم اختصاری نظیر (ص) برای صلی‌الله و (ع) برای علیه‌السلام با اندیس بالا باشد. مانند: (ص) و (ع).
 • در متن مقالات تنها معادل انگلیسی اصطلاحات در پاورقی درج شود و نکات توضیحی دیگر در پی‌نوشت انتهای مقاله آورده شود.
 • در نگارش متن مقاله از رسم‌الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی استفاده شود.
 • تنها نقل‌قول مستقیم در متن ارجاع داده شود و ارجاعات دیگر (مانند ارجاعات توضیحی یا چند ارجاع پشت سرهم) به پی‌نوشت منتقل شود.
 • ارجاعات متن مقاله داخل کمان و به این شیوه تهیه شود: (زرین‌کوب، 35:1377). شیوه ارجاع به منابعی بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این صورت خواهد بود: (اسمیت و همکاران، 22:1974).
 • در ذکر مشخصات انتشاراتی فهرست منابع پایان مقاله به شیوه زیر عمل شود:

مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «نام مقاله»، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره.

کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افراد، شماره مجلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر.