اطلاعات نشریه

نشریه
اسلام و مدیریت

تعداد مقالات
49

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با توجه به اهداف‌ و وظایف خود به منظور توسعه و استحکام روابط علمی با پژوهشگران حوزه و دانشگاه و به منظور اشاعه مدیریت اسلامی، دوفصلنامه علمی، پژوهشی «اسلام و مدیریت» را بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه تعیین اعتبار مجلات و نشریات علمی پژوهشی منتشر می‌کند.

این نشریه به درجه علمی پژوهشی ارتقا یافته و از شماره های آتی، در پایگاه های دیگر نمایه سازی می‌شود.