دانش انقلاب اسلامی

دانش انقلاب اسلامی

تعداد کل مقالات : 6 مقاله

  نشریۀ" دانش انقلاب اسلامی" با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه نشریات دانشگاه پیام نور با محورهای مطالعاتی ذیل به زودی منتشر می گردد:

1-    انقلاب اسلامی و نظام بین الملل

2-    تحولات سیاسی اجتماعی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

3-    آینده پژوهشی در انقلاب اسلامی

4-    تاریخ نگاری در انقلاب اسلامی

5-    حقوق اساسی جمهوری اسلامی

6-    اندیشۀ سیاسی حضرت امام (ره)

7-    جامعه شناسی  انقلاب اسلامی

8-    انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی

 

از شما پژوهشگر محترم دعوت می گردد که جهت غنای بیشتر این مجله، مقالات پژوهشی مستقل/مشترک خود را در حوزه های یاد شده، از طریق سامانۀ:  http://irk.journals.pnu.ac.ir ارسال دارید.