اطلاعات نشریه

نشریه
دانش انقلاب اسلامی

تعداد مقالات
6

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

  نشریۀ" دانش انقلاب اسلامی" با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گروه نشریات دانشگاه پیام نور با محورهای مطالعاتی ذیل به زودی منتشر می گردد:

1-    انقلاب اسلامی و نظام بین الملل

2-    تحولات سیاسی اجتماعی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

3-    آینده پژوهشی در انقلاب اسلامی

4-    تاریخ نگاری در انقلاب اسلامی

5-    حقوق اساسی جمهوری اسلامی

6-    اندیشۀ سیاسی حضرت امام (ره)

7-    جامعه شناسی  انقلاب اسلامی

8-    انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی