اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های اقتصاد صنعتی ایران

تعداد مقالات
15

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

اهداف و مأموریت ها 

 اقتصاد صنعتی یکی از شاخه های جدید علم اقتصاد است که در طی چند دهه اخیر مورد استقبال پژوهشگران و اقتصاد دانان قرار گرفته است بطوری که یافته های این حوزه از علم اقتصاد در سیاستگذاری خرد اقتصاد و به ویژه در ارتقاء رقابت و کاهش انحصار بسیار موثر می باشد. در واقع، در حال حاضر، در بسیاری از کشور های جهان به اتکاء پژوهش های اقتصاد صنعتی، نهادهائی تحت عنوان کمسیون رقابت ، قانون ضد انحصار و یا شورای رقابت تاسیس شده است که وظیفه اصلی آنها نظارت بر بازارها از جنبه ارتقاء رقابت می باشد.توسعه فضای رقابت در اقتصاد ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر و مقدمه توسعه اقتصادی است. در طی سالیان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب برنامه ریزی در جهت توسعه اقتصادی عمدتا ناظر بر سیاست های کلان اقتصادی بوده است و به اصلاحات خرد اقتصادی در جهت توسعه رقابت، کمتر توجه شده است . در طی سالیان اخیر مقوله ارتقاء رقابت در برنامه ریزی های توسعه اجتماعی و اقتصادی و سیاست کلی اصل 44 و سند چشم انداز مورد توجه و تاکید ویژه قرار گرفته است و در همین راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 وقانون رقابت به تصویب رسید و متعاقب آن برنامه خصوصی سازی با سرعت بیشتری ادامه یافت و بدنبال آن شورای رقابت با هدف پایش بازار ها تاسیس شد.بر این اساس در فضای کنونی کشور انتشار نشریه ((پژوهش های اقتصاد صنعتی )) که موضوع آن رقابت می باشد، می تواند نقش موثری در ارتقاء دانش و بهبود تصمیم های سیاستی در حوزه رقابت و افزایش کارائی و بهره وری فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

 با توجه به مراتب فوق و به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی در حوزه اقتصاد صنعتی و کمک به ارتقاء دانش این شاخه از علم اقتصاد و کاربردی شدن فعالیت های پژوهشی اقتصاد صنعتی و کمک به تدوین دقیق تر بسته های سیاستی جهت ارتقاء رقابت در اقتصادکشور ، از کلیه اساتید و دانش پژوهان و مشتاقان علم در این حوزه دعوت می شود مقالات خود را مطابق محور های زیر ، جهت ارزیابی و چاپ در نشریه ((پژوهش های اقتصاد صنعتی )) ارسال نمایند.

 

محورهای فصلنامه

1-

ساختار ، عملکرد و مدیریت بازار

 

8-

سیاست های عمومی ارتقا رقابت و ضد انحصار

2-

همکاری و رقابت در بازار

 

9-

تنظیم انحصار طبیعی

3-

استراتژی بنگاه جهت تسلط بر بازار

 

10-

بررسی تطبیقی رقابت و انحصار در ایران و سایر کشورها

4-

قیمت گذاری در بازارهای انحصار چند جانبه

 

11-

تبلیغات، تحقیق و توسعه و نوآوری

5-

موانع ورود

 

12-

برخورداری صنایع از صرفه های مقیاس

6-

قدرت انحصاری: اندازه گیری و عوامل موثر 

 

13-

ارتباط سیاست های مالی،پولی و....با ساختار وعملکرد بازار

7-

کارایی و بهره وری                     

 

14-

سایر موضوعات مرتبط به ساختار و عملکرد بازار