حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست

تعداد کل مقالات : 11 مقاله

نشریه حقوق محیط زیست با هدف فراهم آوردن فرصتی مغتنم برای پژوهشگران دانشگاه­های سراسر کشور در زمینه چالش­های پیش­روی مباحث حقوقی حمایت و حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است. بنابراین تأکید بر آن است تا مقاله ­هایی در اولویت انتشار قرار گیرد که منجر به شناخت و بهبود شرایط زیست محیطی با ارائه راهکارهای علمی و عملی مفید و مؤثر باشد.

 

محورهای دریافت مقاله :

* محیط زیست و توسعه پایدار

اقتصاد سبز و حفاظت محیط زیست

* اقتصاد محیط زیست

* سازمان های بین المللی و حفاظت از محیط زیست

* حقوق بین الملل محیط زیست

* بازیگران غیردولتی و محیط زیست

* حقوق محیط زیست و خودمراقبتی و جامعه سالم

محیط زیست و صنعت گردشگری

حفاظت محیط زیست، آلاینده ها و استانداردهای زیست محیطی

* حقوق محیط زیست و خلاء های قانونی آن

* نظام حقوقی و سیاستگذاری زیست محیطی ایران

* مسئولیت های زیست محیطی

* بررسی تطبیقی قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی

* حقوق بشر و محیط زیست

* ارزیابی زیست محیطی طرح های عمرانی

* محیط زیست و حقوق شهروندی

* مدیریت و حفاظت از محیط زیستآدرس دبیرخانه: استان خراسان جنوبی. بیرجند. بلوار دانشگاه. دانشگاه پیام نور. ساختمان مرکزی. طبقه اول. دبیرخانه نشریات

سایت نشریه:

http://enlaw.journals.pnu.ac.ir

تلفن نشریه:

056 - 32202336