اطلاعات نشریه

نشریه
مدیریت آفات کشاورزی

تعداد مقالات
17

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

نشریه‌ی مدیریت آفات کشاورزی مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله‌های کوتاه علمی را در زمینه‌ی آفات کشاورزی شامل حشرات، کنه­ ها، حلزون­ها و جوندگان آفت که به زبان فارسی نوشته شده باشد برای چاپ مورد بررسی قرار خواهد داد. زمینه­ های علمی مورد نظر شامل کلیه‌ی علوم مرتبط با آفات گیاهی از قبیل روش­های مختلف کنترل و مدیریت انواع آفات کشاورزی (بیولوژیک، شیمیایی، زراعی، تلفیقی و ...) و عوامل موثر در روش­های کنترل، سیستماتیک، فیزیولوژی، پاتولوژی و اکولوژی حشرات، کنه­ ها و سایر آفات، ناقلین بیماری­های عفونی و مقاومت گیاهان به آفات می­ باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی (با چکیده‌ی انگلیسی) منتشر می شود. مجوز انتشار این نشریه از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) اخذ شده  است.