مدیریت آفات کشاورزی

مدیریت آفات کشاورزی

تعداد کل مقالات : 17 مقاله

نشریه‌ی مدیریت آفات کشاورزی مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله‌های کوتاه علمی را در زمینه‌ی آفات کشاورزی شامل حشرات، کنه­ ها، حلزون­ها و جوندگان آفت که به زبان فارسی نوشته شده باشد برای چاپ مورد بررسی قرار خواهد داد. زمینه­ های علمی مورد نظر شامل کلیه‌ی علوم مرتبط با آفات گیاهی از قبیل روش­های مختلف کنترل و مدیریت انواع آفات کشاورزی (بیولوژیک، شیمیایی، زراعی، تلفیقی و ...) و عوامل موثر در روش­های کنترل، سیستماتیک، فیزیولوژی، پاتولوژی و اکولوژی حشرات، کنه­ ها و سایر آفات، ناقلین بیماری­های عفونی و مقاومت گیاهان به آفات می­ باشد. این نشریه به صورت دوفصلنامه و به زبان فارسی (با چکیده‌ی انگلیسی) منتشر می شود. مجوز انتشار این نشریه از کمیسیون بررسی نشریات کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) اخذ شده  است.


 

آدرس سایت نشریه:

http://apm.uma.ac.ir