اطلاعات نشریه

نشریه
جستار های اقتصادی ایران

تعداد مقالات
175

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

بی‌شک باروری اندیشه‌های علمی اقتصاد هر جامعه‌ای جهت رشد اقتصادی آن جامعه ضرورت تمام دارد و چون کشور ما اسلامی است، پژوهش‌های اقتصادی در صورتی کارا و سازگار با فرهنگ ملی خواهند بود که آموزه‌های اسلامی را در زمینه روابط اقتصادی جامعه ایران مورد توجه قرار دهند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحقیقات علمی اقتصاد بدون هماهنگی با فرهنگ بالنده این جامعه، از جهت علمی و عملی کارساز نخواهد بود. بر این اساس گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دو فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی را به عنوان نخستین نشریه درباره اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی منتشر کرد تا چالش‌های علمی این حوزه را با کمک اقتصاددانان فرهیخته بررسی کند و جهت شکوفایی این اندیشه گامی بردارد. از مهم‌ترین اهداف دوفصلنامه تولید دانش، نظریه‌پردازی، اطلاع‌رسانی علمی، فرضیه‌سازی برای تبادل نظر و تضارب آرای محققان، تبیین، تحلیل و نقد و بررسی موضوعات زیر است:

ــ اصول مکتب و نظام اقتصادی اسلام مانند عدالت اجتماعی ـ اقتصادی، نقش و جایگاه دولت و بازار، نظام مالکیت و... با رویکرد کمک به تبیین و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور؛ 

ــ   الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛ 

ــ   اسلامی و بومی‌سازی علم اقتصاد؛

ــ رفتار عاملان اقتصادی در جامعه اسلامی در زمینه‌هایی چون تولید، توزیع، مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و...؛

ــ  بهینه‌سازی و ارتقای سطح عملکرد نهادهای پولی، بانکی و مالی کشور؛

ــ کاربردی کردن دانش نوبنیاد اقتصاد اسلامی با عنایت به مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران؛

ــ  نقد و بررسی مکاتب و اندیشه‌های علمی اقتصاد از منظر ملاحظات بومی و اسلامی؛

ــ سیاست‌ها، برنامه‌ها، نهادها و قوانین اقتصادی کشور با رویکرد اسلامی؛

ــ حل مشکلات اقتصادی نظام و اصول اقتصاد مقاومتی؛

ــ  پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در زمینه‌هایی چون فقه و حقوق اقتصادی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد سیاسی ایران؛

ــ  بهره‌برداری از منابع طبیعی (انفال) در کشور با رویکرد اقتصاد اسلامی.