اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

تعداد مقالات
0

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

 موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای تالیف مقاله برای فصلنامه
ــ مدیریت بازرگانی
ــ مدیریت گردشگری و جهانگردی
ــ مدیریت صنعتی
ــ مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی
ــ مدیریت اجرایی
ــ تحول در سیستم های مدیریت اطلاعات
ــ مديريت و کارآفريني
ــ چالش های فرا روی مدیریت و افق های نوین در مدیریت
ــ مديريت بيمه
ــ یادگیری سازمانی
ــ مديريت مالی
ــ سازماندهی و اصلاح روش ها و تشکیلات
ــ مديريت استراتژيک
ــ بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و مدیریت استعداد در مدیریت تحول
ــ مديريت کسب و کار و تجارت الکترونیک
ــ مدیریت تعارض و چالش های رفتاری،نقش شایسته گزینی و شایسته پروری در تحول سازمان ها
ــ مدیریت دانش(KM)
ــ بازاریابی و بازارسازی
ــ مدیریت دولتی، مدیریت دولتی نوین (NPA)
ــ نقش مدیریت جهادی در همسویی سیاست های سازمان ها و برنامه های کلان کشور و افزایش تولیدملی
ــ مدیریت زمان در سازمان ها و شرکت ها
ــ مدیریت رفتار سازمانی
ــ توانمند سازی منابع انساني، مدیریت بهره وری و عوامل موثر بر بهره وري نیروی انساني
ــ مدیریت آموزش عالی
ــ مدیریت امور بانکی
ــ مدیریت شهری
ــ سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
ــ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ــ کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام
ــ مدیریت محیط زیست
ــ مدیریت رسانه و مديريت امور فرهنگی
ــ مدیریت ریسک، مدیریت بحران
ــ مدیریت سرمايه فکري توسعه پایدار
ــ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
ــ هوش هیجانی و هوش معنوی
ــ اخلاق حرفه ای و رضایتمندی شغلی و تحول نظام اداری
ــ مدیریت اسلامی
ــ ارزیابی عملکرد کارکنان
ــ مباحث اقتصاد دانش بنيان
ــ مديريت تكنولوزي و دانش مربوط
ــ تجاري سازي و انتقال فناوري
ــ مديريت فناوري و نوآوري
ــ و سایر موضوعات مرتبط با مدیریت و حسابداری