اطلاعات نشریه

نشریه
مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه

تعداد مقالات
176

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

ادبیات غنایی و عرفانی

 • جنبه های تاریخی منظومه های غنایی
 • معانی نمادین در بیان عواطف عارفانه
 • تحلیل ساختاری ، سبک شناسی و نشانه شناسی در ادبیات غنایی
 • کهن الگوها و اسطوره ها در منظومه های برجسته
 • معانی و تعابیر مفاهیم عمیقی چون مرگ ، ابدیت ، عشق ، غم و شادی
 • شخصیت شناسی در داستان های غنایی
 • تطبیق مفاهیم و تأثیر و تأثر ادبیات غنایی و عرفانی ما و ادبیات سایر ملل
 • حکمت شناسی در ادبیات غنایی و عرفانی

 

ادبیات حماسی

 • ویژگی های حماسه
 • منظومه های برجسته و زمینه های داستانی حماسه
 • ویژگی های شخصیتی ، اخلاقی و تحلیل منش و سبک زندگی پهلوانان در ادبیات حماسی
 • حماسه های عرفانی – تمثیلی
 • حماسه های دینی و ملی
 • چالش ها ، دغدغه ها و مسائل عمیق فکری در ادبیات حماسی
 • تحلیلی بر پیروزی ، شکست و جاودانگی در ادبیات حماسی
 • آیین ها و نمونه های اخلاقی و رفتاری ایرانیان باستان
 • باورهای بنیادین پیرامون آفرینش ، یزدان ، انسان ، طبیعت و ارتباط بین انسان و هستی
 • جنبه های خرق عادت و عقاید ماوراء طبیعی در ادبیات حماسی

 

ادبیات تطبیقی

 • ادبیات تطبیقی و نفوذ فرهنگی
 • ادبیات تطبیقی و شاهان و فرمانروایان
 • ادبیات تطبیقی و اسطوره ها
 • ادبیات تطبیقی و مطالعات ترجمه
 • ادبیات تطبیقی و شاهکارهای ادبی
 • ادبیات تطبیقی و پیوندهای ادبی
 • مطالعات تطبیقی دراصطلاحات دینی، ادبی و عرفانی
 • ادبیات تطبیقی و فرهنگ عامه
 • ادبیات تطبیقی در کشورهای مختلف دنیا با رویکرد تحلیلی انتقادی

 

ادبیات داستانی

 • عنصر شخصیت در آثار داستانی کوتاه و بلند
 • ریخت شناسی در ادبیات داستانی
 • کارکرد رفتار و ارتباطات کلامی و غیرکلامی
 • سبک شناسی در آثار داستانی کوتاه و بلند
 • جایگاه زن در ادبیات داستانی
 • جایگاه خانواده ، فرهنگ و مذهب در ادبیات داستانی
 • تحلیل محتوایی و نقد داستان های بلند ادبیات معاصر
 • بررسی روانشناختی شخصیت های داستانی معاصر
 • جامعه شناسی و ادبیات داستانی
 • تأثیر مکاتب فکری و فلسفی بر ادبیات داستانی معاصر

 

ادبیات کودک و نوجوان

 • تحلیل و مقایسه ویژگی های کودک دیروز و امروز در بستر ادبیات کهن و نوین
 • ادبیات کودک با رویکرد قومی از دیدگاه ادبیات کهن ونوین
 • عرصه ی فناوری اطلاعات و ادبیات کودک و نوجوان
 • انواع ادبی در ادبیات کودک و نوجوان
 • مفاهیم و تفکرات فلسفی در حوزه ی داستان نویسی کودک و نوجوان
 • داستان پردازی و شخصیت پردازی در ادبیات کودک و نوجوان
 • بازنویسی متون کهن در ادبیات کودک و نوجوان
 • گروه بندی سنی در ادبیات کودک و نوجوان
 • ادبیات کودک و نوجوان و رسانه ها
 • اسطوره در ادبیات کودک و نوجوان
 • رویکرد روانشناسی رشد نسبت به ادبیات کودک و نوجوان

 

ادبیات مقاومت

 • ادبیات مقاومت ، بیداری اسلامی و بررسی ابعاد جهانی آن
 • ادبیات مقاومت و زنان
 • جایگاه فرهنگ و مذهب در ادبیات مقاومت
 • انقلاب در آیینه ادبیات مقاومت
 • مضامین عرفانی در ادبیات مقاومت
 • ادبیات پایداری ، مطالعات تطبیقی و بررسی سیر تحولی آن از گذشته تا کنون
 • بازتاب ادبیات مقاومت در نظم و نثر
 • جامعه شناسی ادبیات مقاومت

 

زبان و ادبیات محلی

 • زبان شناسی در ادبیات محلی
 • تحول زبان، گویش و لهجه های محلی
 • نگاهی به تداخل و برخورد زبانی
 • بهره‌گیری از زبانمایه بومی در واژه­سازی و واژه­گزینی
 • زبان، بوم شناسی و مهاجرت
 • -ادبیات بومی، اتحاد و وحدت جامعه
 • فرهنگ عامه در ادبیات
 • زبان و ادبیات بومی و بازیابی هویت
 • زبان قومی و علل کمرنگ شدن آن
 • تجلی ولایت اهل بیت (ع)در ادبیات بومی
 • ادبیات فولکولوریک و نقش آن در فرهنگ
 • راههای حفظ و احیاء زبان و ادبیات بومی
 • فرهنگ ، اصطلاحات و ضرب المثل ها در ادبیات بومی

 

عرفان و فلسفه

 • اخلاق و عرفان و معارف
 • ادیان و مذاهب و عرفان
 • کلیه مباحث مرتبط با عرفان و فلسفه