مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد کل مقالات : 80 مقاله

 • مدیریت ورزشی
 • فیزیولوژی ورزشی
 • روانشناسی ورزشی
 • آسیب شناسی ورزشی
 • حرکات اصلاحی
 • امدادگری ورزشی
 • جامعه شناسی ورزشی
 • حقوق ورزشی
 • مهندسی و فناوری ورزشی
 • اقتصاد ورزش
 • خصوصی سازی در ورزش
 • بازاریابی ورزشی
 • مدیریت استراتژیک در ورزش
 • مدیریت اماکن ورزشی
 • بیومکانیک ورزشی
 • اخلاق در ورزش
 • تغذیه ورزشی
 • رفتار حرکتی
 • علم تمرین
 • گردشگری ورزشی
 • تاریخ و فلسفه ورزشی
 • ورزش معلولین
 • ورزش همگانی
 • ورزش قهرمانی
 • تربیت بدنی در مدارس
 • ورزش دانشجویی
 • ارتباطات و رسانه در ورزش
 • مدیریت رویداد های ورزشی
 • رفتار سازمانی در ورزش
 

 

 

آدرس: شیراز خیابان معدل غربی . حدفاصل فلسطین و ملاصدرا . ساختمان نصر 

 

پلاک 216طبقه دوم واحد 7 مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

 

 

https://irijournals.com