مطالعات هنر و فرهنگ

مطالعات هنر و فرهنگ

تعداد کل مقالات : 29 مقاله

 

 مطالعات هنر و فرهنگ

 

 

آدرس: شیراز خیابان معدل غربی . حدفاصل فلسطین و ملاصدرا . ساختمان نصر 

 

پلاک 216طبقه دوم واحد 7 مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران

 

 

https://irijournals.com