اطلاعات نشریه

نشریه
مدیریت بازاریابی

تعداد مقالات
210

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی

  

مجله مدیریت بازاریابی


اهداف و چشم انداز اصلی مجله مدیریت بازاریابی این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین مقالات علمی و تحقیقات خود را در زمینه مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی منتشر کنند. همچنین این مجله می تواند به عنوان منبع و مرجع، برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی مورد استفاده قرار بگیرد.