مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

تعداد کل مقالات : 210 مقاله

  

مجله مدیریت بازاریابی


اهداف و چشم انداز اصلی مجله مدیریت بازاریابی این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین مقالات علمی و تحقیقات خود را در زمینه مدیریت بازرگانی و مدیریت بازاریابی منتشر کنند. همچنین این مجله می تواند به عنوان منبع و مرجع، برای دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی مورد استفاده قرار بگیرد.

 

 

 


 

 

آدرس دفتر مجله مدیریت بازاریابی:

 

تهران. انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی. بالاتر از میدان پونک به سمت حصارک. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. دانشکده مدیریت و اقتصاد

صندوق پستی :

14155-4933و 775-14515

 

آدرس پست الکترونیکی مجله مدیریت بازاریابی:

jomm.publication@gmail.com