اطلاعات نشریه

نشریه
مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد مقالات
30

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
 

دورنمایی برای نشریه مهندسی و مدیریت ساخت

 

 فصلنامه علمی تخصصی مدیریت ساخت یکی از معتبر ترین نشریات در زمینه علم مدیریت ساخت و تکنولوژی ساخت در سطح کشور ایران است. چشم انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه علم در حوزه مدیریت ساخت با رویکرد توسعه پایدار می باشد. علاوه بر این تاکید نشریه بر تولید و بومی سازی این علم و ایجاد الگوهای اسلامی و ایرانی در این راستا می باشد. در راستای تحقق این مهم مقالات ارسالی به این نشریه می بایست:

 • سهمی اصیل، مبتکرانه و اساسی در این علم داشته باشند
 • بطور مستقیم به حوزه نشریه مرتبط بوده و در جهت ارتقای مدیریت ساخت و توسعه پایدار مرتبط باشند
 • دارای اجزایی باشند که قابل بکارگیری در حوزه های مختلف باشند
 • بطور کامل جدید و اصیل بوده و پیش از این در مرجع دیگری به چاپ نرسیده باشند

 

ویژگیهای این نشریه

 

اساس نشریه مهندسی و مدیریت ساخت در راستای ارتقا و پیشرفت علم مدیریت ساخت و توسعه پایدار بنا نهاده شده است. اساس مدیریت ساخت در این نشریه شامل انواع مدیریت ساخت و پروژه، اصول پیمان، توسعه پایدار و تاب آوری می شوند. همچنین تمامی مباحث تکنولوژی ساخت و رویکردهای  اقتصادی و اجتماعی نیز در حوزه این مجموعه قابل بررسی است.

 

دراین نشریه تنها مقالاتی که دارای کیفیت بالای تحقیقاتی می باشند پس از فرایند داوری پذیرفته می شوند. در فرایند داوری از دو داور متخصص به همراه نظر سردبیر و هیات تحریریه  استفاده می گردد. مقالات می بایست تلاشی داشته باشند تا فضای خالی بین محیط های آکادمیک، مجریان و تصمیم گیران را بصورتی کارآمد پر نمایند. مقالات ارسالی می بایست کاملا مفید و جامع و مانع باشند و از توضیحات اولیه و کلی در آنها صرف نظر گردد.

 

مخاطبین این نشریه

 

این نشریه به علت نوع خروجی، مخاطبین مختلفی را جذب می نماید که از آنجمله سازمانها و مراکز ذیل می باشد.

 

 • مراکز آموزشی
 • مراکز تحقیقاتی
 • مراکز مرتبط با تکنولوژی ساخت
 • سازمانهای دولتی و نیمه دولتی
 • سازمانهای خصوصی
 • سازمانها و شرکتهای ساختمانی
 • مشاورین
 • صنایع
 • سازمانهای مالی
 • نهادهای شهرداری و شهرسازی