پژوهشهای تربیتی

پژوهشهای تربیتی

تعداد کل مقالات : 35 مقاله

 

 

زمینه های پژوهشی نشریه به شرح زیر است:

 • فلسفه تعلیم و تربیت
 • روش های پژوهش تعلیم و تربیت
 • روانشناسی تربیتی
 • مدیریت آموزشی
 • سنجش و اندازه گیری های تربیتی
 • مشاوره و راهنمایی تحصیلی
 • آموزش و پرورش تطبیقی
 • برنامه ریزی آموزشی
 • آموزش بزرگسالان
 • فلسفه برای کودک
 • برنامه ریزی درسی

لازم به یادآوری است که تمرکز مقاله ها باید بر پژوهش های تربیتی باشد.

مدیریت نشریه از مقالات پژوهش گرانی که در حوزه های ذکر شده فعالیت علمی و پژوهشی دارند استقبال می نماید.
 

تماس از طریق سامانه

1. برای کاربران میهمان: صفحه اصلی- تماس با ما- فرم برقراری ارتباط

 

2. برای اعضای ثبت نام شده: از طریق پورتال خود

 

در صورت عدم موفقیت در برقراری تماس از طریق دو مسیر قبل از ایمیل مجله استفاده کنید.

ایمیل مجله: educationalresearchjournal@gmail.com