پژوهش های راهبردی سیاست

پژوهش های راهبردی سیاست

تعداد کل مقالات : 135 مقاله

 

نشریه پژوهش های راهبردی سیاست یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث پژوهش های راهبردی سیاست پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش های راهبردی سیاست انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم پژوهش های راهبردی سیاست را گزارش می دهند می باشد. در این نشریه، مانند سایر نشریات دانشگاه علامه طباطبائی، جهت تسهیل شناسایی و جستجو، هر مقاله شمارۀ شناسایی خاص (doi) خود را دارد.  

 

 

اساتید و نویسندگان محترم در صورت لزوم میتوانند با شماره تلفن 48392482 یا آدرس ایمیل

ghadir.emami60@gmail.com

با کارشناس نشریه پژوهش های راهبردی سیاست، آقای امامی تماس حاصل نمایند.