مطالعات زبان و ادبیات غنایی

مطالعات زبان و ادبیات غنایی

تعداد کل مقالات : 148 مقاله

 فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی  با رویکرد ادبیات ادبیات غنایی، نشریه تخصصی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد است که به منظور رشد و اعتلای فرهنگ و زبان و ادب فارسی بوی‍ژه در حوزه ادب غنایی منتشر می شود.

 

 

تلفن: 42292165-031

فکس: 42291110-031

پست الکترونیکی (ایمیل):

dorredari@iaun.ac.ir