فرهنگ مردم ایران

فرهنگ مردم ایران

تعداد کل مقالات : 356 مقاله

اهداف نشریه

1- معرفي ساختار فرهنگ شفاهي اقوام مختلف ايران با تأکيد بر ارزش‌هاي ديني و فرهنگي.

2- اشاعه و گسترش عناصر مثبت فرهنگي اقوام مختلف ايراني به منظور تقويت و انسجام نظام فرهنگي کشور.

3- ثبت و ضبط علوم، فنون و صناعات سنتي اقوام مختلف ايراني و معرفي آن به مخاطبان براي آشنايي با شيوه عمل پيشينيان و جلوگيري از فراموشي آنها.

4- ارائه اطلاعات و آگاهي‌ها پيرامون شيوه تفکر گذشتگان، خرد جمعي پيشينيان و معارف نياکان در موضوعات مختلف اجتماعي و فرهنگي.

5- انعکاس ديدگاه‌هاي تخصصي اساتيد و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ مردم به منظور آشنايي بيشتر مخاطبان با ساختارها و کارکردهاي مختلف موضوعات و عناصر فرهنگ مردم.

6- تلاش براي انعکاس ارزش‌ها و باورهاي مثبت فرهنگي در برنامه‌هاي توليدی صداوسيما.

7- شناسايي و معرفي آداب، رسوم، و باورهاي فرهنگي مردم ديگر کشورها به منظور يافتن وجوه تشابه و تفاوت، شيوه‌هاي انتقال آنها.

موضوع مقالات
1- معرفي تئوريک فرهنگ مردم ايران و ساير کشورهاي جهان.
2- معرفي آداب ، رسوم، سنن و باورهاي اقوام مختلف کشور در موضوعات مختلف.
3- معرفي آداب، رسوم، سنن و باورهاي اقوام غيرايراني با رويکردي تطبيقي.
4- معرفي صناعات و پيشه‌هاي سنتي.
5- معرفي کليه علوم و معارف و نحوه تفکر و عمل پيشينيان در موضوعات مختلف فرهنگ مردم

 

 

 

نشانی : تهران. نیاوران. جمال آباد. کوچه پیروز شفیعی. ساختمان واحد فرهنگ مردم مرکز تحقیقات صداوسیما

تلفن: 22286834، 22827865،22838507

نمابر: 22821744

پست الکترونیک:

 rcirib@irib.ir    و folklore@irib.ir