علوم جغرافیایی

علوم جغرافیایی

تعداد کل مقالات : 49 مقاله

مجله علوم جغرافیایی با هدف انتشار مقالات و دستاوردهای پژوهشی در رشته جغرافیا با گرایش های برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی و جغرافیای طبیعی (اقلیم و ژئومورفولوژی و مخاطرات محیطی) با رتبه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  از واحد مشهد و بصورت دو فصلنامه به چاپ می رسد.

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

ناشر: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

شماره استاندارد بین المللی (شاپا): 7977-1735

شماره سند مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور: 1384

 


 

تماس با مجله از طریق سایت mdlib@mshdiau.ac.ir و تلفن دفتر مجله 05136622790 می باشد.