اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های علوم انسانی

تعداد مقالات
40

کانال تلگرام

تلفن ثابت

آدرس ایمیل

تلفن همراه
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
راهنمای تدوین مقاله:
جهت چاپ مقالات در مجله پژوهشهای علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان و به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و چاپ مقالات از تمامی محققانی که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این مجله هستند درخواست می¬شود به نکات ذیل توجه فرمایند:
ــ مقاله صرفاً تحقیقی و از نوع تحلیلی باشد (مقالات از نوع گردآوری و ترجمه اصولاً پذیرفته نمی¬شود).
ــ ساختار مشتمل بر عنوان، چکیده به زبان فارسی (حداکثر 15 خط معادل 250-200 کلمه)، واژه¬های کلیدی، مقدمه، نتیجه گیری، مراجع، ضمائم و چکیده لاتین (حداکثر 15 خط معادل 250-200 کلمه) همراه با واژه¬های کلیدی باشد.
ــ عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد.
ــ در مقدمه به پیشینه تاریخی بحث با ذکر مأخذ اشاره شود.
ــ معادلهای مربوط به زبانهای خارجی در پانوشت آورده شود.
ــ نقشه¬ها، شکل¬ها، جدول¬ها و نمودارها در صفحاتی جداگانه به صورت کاملاً روشن و شفاف ترسیم شده و به ترتیب شماره گذاری شده باشند.
ــ عکس¬های مورد استفاده اصلی و از کیفیت مطلوب برخوردار باشند.
ــ مقاله قبلاً در مجموعه مقالات سمینارها و مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد و یا در حال بررسی در مجله دیگری نباشد.
ــ مقالات، نمودار آرای نویسندگان است و مجله در قبال آنها هیچگونه مسئولیتی را به عهده نمی¬گیرد.
ــ مجله حق رد یا قبول و یا ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می¬دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور می¬باشد.
ــ پس از چاپ مقالات یک نسخه از مجله به نویسندگان اهداء خواهد شد.
ــ مقاله می بایست در محیط word و با فرمت ذیل ارائه گردد:
ــ در برگه A4 با حاشیه¬های 4 سانتی متر و قلم zar با فونت 13 و فاصله سطر single و حداکثر 15 صفحه.
ــ نشریه از چاپ مقالاتی که به غیر از فرمت فوق ارسال گردد معذور می¬باشد.
چاپ این نشریه از یک سال پیش متوقف شده است و دیگر چاپ نمی شود. لطفا برای این نشریه مقاله ارسال نکنید. اینجا فقط ارشیو مقالات این نشریه است.