اطلاعات نشریه

نشریه
پژوهش های علوم انسانی

تعداد مقالات
40

تلفن همراه

تلفن ثابت

آدرس ایمیل
وب سایت
صاحب امتیاز

ISSN آنلاین

ISSN چاپی

آدرس پستی
راهنمای تدوین مقاله:
جهت چاپ مقالات در مجله پژوهشهای علوم انسانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان و به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و چاپ مقالات از تمامی محققانی که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این مجله هستند درخواست می¬شود به نکات ذیل توجه فرمایند:
ــ مقاله صرفاً تحقیقی و از نوع تحلیلی باشد (مقالات از نوع گردآوری و ترجمه اصولاً پذیرفته نمی¬شود).
ــ ساختار مشتمل بر عنوان، چکیده به زبان فارسی (حداکثر 15 خط معادل 250-200 کلمه)، واژه¬های کلیدی، مقدمه، نتیجه گیری، مراجع، ضمائم و چکیده لاتین (حداکثر 15 خط معادل 250-200 کلمه) همراه با واژه¬های کلیدی باشد.
ــ عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد.
ــ در مقدمه به پیشینه تاریخی بحث با ذکر مأخذ اشاره شود.
ــ معادلهای مربوط به زبانهای خارجی در پانوشت آورده شود.
ــ نقشه¬ها، شکل¬ها، جدول¬ها و نمودارها در صفحاتی جداگانه به صورت کاملاً روشن و شفاف ترسیم شده و به ترتیب شماره گذاری شده باشند.
ــ عکس¬های مورد استفاده اصلی و از کیفیت مطلوب برخوردار باشند.
ــ مقاله قبلاً در مجموعه مقالات سمینارها و مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد و یا در حال بررسی در مجله دیگری نباشد.
ــ مقالات، نمودار آرای نویسندگان است و مجله در قبال آنها هیچگونه مسئولیتی را به عهده نمی¬گیرد.
ــ مجله حق رد یا قبول و یا ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می¬دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور می¬باشد.
ــ پس از چاپ مقالات یک نسخه از مجله به نویسندگان اهداء خواهد شد.
ــ مقاله می بایست در محیط word و با فرمت ذیل ارائه گردد:
ــ در برگه A4 با حاشیه¬های 4 سانتی متر و قلم zar با فونت 13 و فاصله سطر single و حداکثر 15 صفحه.
ــ نشریه از چاپ مقالاتی که به غیر از فرمت فوق ارسال گردد معذور می¬باشد.
چاپ این نشریه از یک سال پیش متوقف شده است و دیگر چاپ نمی شود. لطفا برای این نشریه مقاله ارسال نکنید. اینجا فقط ارشیو مقالات این نشریه است.