اطلاعات همایش

همایش
پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
77891544_021

ایمیل
info@mtconf.ir
وب سایت www.mtconf.ir/fa

برگزار کننده
دانشگاه جامع علمی کاربردی

تاریخ
از 1397/08/23 لغایت 1397/08/23
*پژوهش های نوین در زبان و ادبیات فارسی
ادبیات کودک ونوجوان
ادبیات انقلاب اسلامی و پایداری
انواع ادبیات (حماسی ،غنایی، عرفانی) و...
ویرایش و نگارش در زبان وادبیات فارسی
ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، ادبیات روایی

* زبان شناسی با رویکرد فرهنگ مشارکتی

زبان شناسی همگانی ، دستور زبان ، تاریخ زبان و گویشهای رایج زبان فارسی

*پژوهش های نوین در زبان و ادبیات جهان (عربی،انگلیسی،فرانسه،روسی و آلمانی)
زبان وادبیات جهان و روش ها و رویکردهای آن
تاریخ ادبیات جهان و نقد زبانی و ادبی
عوامل تاثیر گذار در گسترش زبان وادبیات جهان
بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی در حوزة زبان و ادبیات جهان
و سایر زمینه های مرتبط با زبان و ادبیات ایران و جهان


*پژوهش های نوین در زبان شناسی با رویکرد فرهنگ مشارکتی
زبان شناسی همگانی
دستور زبان، تاریخ زبان و گویش های رایج زبان فارسی