اطلاعات همایش

همایش
اولین همایش ملی اخلاق و عرفان در ادب فارسی

تعداد مقالات
0

همراه

تلفن ثابت
054-31135446

ایمیل
aepl@iauzah.ac.ir

برگزار کننده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

تاریخ
از 1396/12/02 لغایت 1396/12/03