اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (امکان سنجی و ارائه چارچوبی برای پیاده سازی خدمات دولت الکترونیک در ایران) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : مصطفی دنیادوست
تعداد صفحات : 24 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال