نامه های همکاری (صداقت ما)

پایگاه نشریات علمی ــ تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا) قصد دارد پلی علمی و فرهنگی میان فصلنامه‌های مختلف علمی ــ تخصصی دانشگاهی ایجاد کند و در رشد دستاوردهای دانشجویی نقش فعالی را ایفا کند. بنابراین شروع به مکاتبه با دانشگاه‌های و انجمن های علمی داخل و خارج از ایران کرده و سعی نموده است به منظور ارتقای خدمات پایگاه، تفاهم نامه های همکاری با این مراکز علمی و پژوهشی به امضاء برساند. در زیر بخشی از این نامه‌های همکاری قابل مشاهده است و به مرور انشالله به تعداد آنها افزوده خواهد شد.

مراکز علمی، مدیران فصلنامه‌ها و مسئولین همایش‌ها می توانند با پایگاه برای همکاری‌های علمی نزدیک مکاتبه کنند.


لوگوی زرین پال
(در دست اقدام)
لوگوی نماد اعتماد
(در دست اقدام)
ساماندهی
(وزارت ارشاد)