احراز اصالت گواهی نامه

اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز و محترم:

 متاسفانه هر از چندگاهی، بعضی موسسات غیرمعتبر، به نام پایگاه نشریات علمی ــ تخصصی دانشگاهی ایران(پانتا)، اکسپت‌هایی را ایجاد و صادر می‌کنند. با اینکه تعداد این اکسپت‌های جعلی بسیار اندک است، پایگاه پانتا با ایجاد این بخش، به شما کمک می‌کند پذیرش‌های اصل و غیراصل را تشخیص دهید. شما فقط لازم است مشخصات خود را به صورت دقیق در ستون‌های زیر وارد کنید و اکسپتی که دست شما رسیده است را در محل تعریف شده، بارگذاری کنید. همکاران ما این اکسپت‌ها را بررسی می‌کنند و اگر اکسپت شما مشکلی داشت و یا نامعتبر بود، با شما تماس گرفته می شود. دقت بفرمایید بعد از 24 ساعت از زمان درخواست شما، اگر از طرف پایگاه با شما تماس گرفته نشد، نشان از صحت و صحیح بودن اکسپت شما است.

نکته: این بخش صرفا شامل نشریات پایگاه است و اکسپت‌های همایش‌ها و اکسپت‌هایی که از جانب نشریات نمایه شده صادر می‌شود در حیطه کار ما نیست.

فرم احراز اصالت گواهی نامه
آپلود فایل PDF یا WORD اکسپت دریافتی :