اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله ( بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی با تأخیر زمانی انتشار گزارش حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : ستاره دهبان. حامد آراد
تعداد صفحات : 20 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال