اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (مقایسه کارکردهای اجرایی بین مردان وابسته و غیروابسته به مواد) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : زهره نادری؛ فرامرز سهرابی؛ عزت‌اله کردمیرزا نیکوزاد
تعداد صفحات : 14 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال