اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (بررسی آسیب‌شناختی صیغة محرمیت/ ازدواج موقت در ایران) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : کامیل احمدی
تعداد صفحات : 22 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال