اطلاعات شما جهت خرید مقاله
شما قصد خرید مقاله (فراتحلیلی بر پژوهش‌های انجام شده در خصوص رفتار تسهیم دانش سازمان‌های ایرانی) را به قیمت 20.000 ریال دارید.در صورت تایید نسبت به پرداخت آنلاین و دانلود مقاله اقدام نمایید.
نویسندگان مقاله : مریم فیروزی. عمار فیضی
تعداد صفحات : 14 صفحه
قیمت مقاله : 20.000 ریال