مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی

مطالعات روان شناسی و علوم تربیتی

تعداد کل مقالات : 357 مقاله

موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. 

محورهای پذیرش مقاله:

پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
ــ مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی)
ــ سنجش و اندازه گیری( روان سنجی )
ــ روانشناسی بالینی کودکان و نوجوانان
ــ روانشناسی صنعتی و سازمانی
ــ روانشناسی فرهنگی و اسلامی
ــ فلسفه تعلیم و تربیت
ــ روانشناسی شخصیت
ــ روانشناسی سلامت
ــ روانشناسی عمومی
ــ روانشناسی بالینی
ــ روانشناسی تربیتی
ــ مشاوره مدرسه

پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
ــ آموزش و پرورش" ابتدایی، پیش دبستانی، دبستانی،تطبیقی"
ــ تعلیم و تربیت دینی و ترویج فرهنگی اسلامی
ــ مدیریت، تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
ــ برنامه ریزی درسی و روش تدریس نوین
ــ برنامه ریزی آموزشی و پیشرفت تحصیلی
ــ مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
ــ آموزش و بهسای منابع انسانی
ــ رفتار شهروند سازمانی
ــ آموزش الكترونيك
ــ اخلاق اسلامی

دکتر محمد علی ماهانی: 09135166342

ایمیل: Pantajournal@gmail.com

ایمیل دوم: Info@Sciencejournals.ir

 

تلگرام پایگاه: خط تلگرام زیر، بر روی تمام سیستم کارمندان پایگاه فعال می‌باشد و مکاتبه کارمندان با پژوهشگران عزیز با این خط انجام می‌شود.

 09135166342